Hovedvejen 37  •  5602 Avernakø   
Tlf. 60 17 72 88 • e-mail:genster@avernak.dk

Annemarie Genster

Landskabsarkitekt MDL

Snit, terrasseret have, Ærø

Kunstprojekt blomster, Avernakø

Skitseprojekt, villahave, Faaborg

Projekter


Arbejdet omfatter primært privathaver og fælles friarealer for f.eks. grundejerforeninger - både nyanlæg og renovering af eksisterende arealer.


Skitseprojekter

Forslag til overordnet disponering af arealer. Typisk fastlægges hovedprincipper for indretning af haver og friarealer med forslag og ideer til beplantningstyper, belægninger, terræn etc.


Detailniveau

Udarbejdelse af detaljerede planer for beplantning, belægninger mm. F.eks. planteplaner med angivelse af arter, antal og planteafstande med hensyntagen til farver, bladformer og årstidsvariation.


Plejeplaner

Retningslinjer for pleje og udvikling af beplantningerne kan indgå i alle typer af projekter.