Hovedvejen 37  •  5602 Avernakø   
Tlf. 60 17 72 88 • e-mail:genster@avernak.dk

Annemarie Genster

Landskabsarkitekt MDL

Opgave-proces og kontakt


Kontakt mig venligst for at høre nærmere om, hvordan jeg bedst kan hjælpe med at løse jeres grønne opgave.


Første skridt på vejen er en aftale om et uforpligtende møde på stedet, hvor jeg ser på det mulige opgaveområde, og vi kan tale om jeres behov, ønsker og ideer.


På det grundlag udfærdiger jeg et overslag over skønnede udgifter, både til anlægget og mit honorar. Herefter, når og hvis I ønsker at benytte jer af min hjælp, indgår vi en skriftlig aftale om opgavens omfang og mit honorar- det er min erfaring, at det er til fordel for begge parter at have et fælles, fast grundlag for opgaven!


Hvis I efter vores første møde alligevel ikke ønsker min hjælp, beder jeg om en standardbetaling på 700 kr. til dækning af mit indledende arbejde og udgifter.


Jeg kan kontaktes  via e-mail eller telefon.