Hovedvejen 37  •  5602 Avernakø   
Tlf. 62 61 86 63 • Mobil 60 17 72 88 • e-mail:genster@avernak.dk

Annemarie Genster

Landskabsarkitekt MDL

Tegnestuen


Tegnestuen er baseret på landskabsarkitektfagets tekniske og æstetiske grundlag.

Jeg er uddannet landskabsarkitekt (cand. hort.) fra Københavns Universitet og medlem af Danske Landskabsarkitekter - deraf betegnelsen Landskabsarkitekt MDL.


Efter ca. 10 års ansættelse trængte jeg til nye udfordringer og mere luft under vingerne. Så jeg greb chancen, da muligheden bød sig for at flytte til Avernakø i det sydfynske øhav. Nu nyder jeg lyset, luften og ø-livet og driver en enkeltmands-virksomhed fra hjemmet. Desuden er jeg aktiv i foreningslivet på Avernakø - med bestyrelsesposter i øens butiksforening og kunstforening - og er redaktør på øens beboerblad.


Interessen for mennesket og naturen er en vigtig drivkraft - især planternes verden.

Jeg bliver til stadighed forundret og fascineret af væksten, foranderligheden og mangfoldigheden. Planternes egenart og samspil - også med terrænformer, bygninger og belægninger – giver et utal af muligheder for at skabe rum og rammer om menneskelig udfoldelse. I dialog med bygherren arbejder jeg på at opnå smukke, funktionelle og levende miljøer.