Hovedvejen 37  •  5602 Avernakø   
Tlf. 60 17 72 88 • e-mail:genster@avernak.dk

Annemarie Genster

Landskabsarkitekt MDL

Tegnestuen


Tegnestuen er baseret på landskabsarkitektfagets tekniske og æstetiske grundlag.

Jeg er uddannet landskabsarkitekt (cand. hort.) fra Københavns Universitet og medlem af Danske Landskabsarkitekter - deraf betegnelsen Landskabsarkitekt MDL.


Jeg er en heldig tilflytter på Avernakø i det sydfynske øhav, hvor jeg nyder lyset, luften og ø-livet og driver en enkeltmands-virksomhed fra hjemmet. Desuden er jeg aktiv i foreningslivet på Avernakø - med bestyrelsesposter i øens butiksforening og kunstforening, ligesom jeg er redaktør på øens beboerblad.


Interessen for mennesket og naturen er en vigtig drivkraft - især planternes verden.

Jeg bliver til stadighed forundret og fascineret af væksten, foranderligheden og mangfoldigheden. Planternes egenart og samspil - også med terrænformer, bygninger og belægninger – giver et utal af muligheder for at skabe rum og rammer om menneskelig udfoldelse. I dialog med bygherren arbejder jeg på at opnå smukke, funktionelle og levende miljøer.